Ytterligare ett pressmeddelande!

Pressmeddelande 27 april 2010

Björklund och Krantz belönas med Vaxpropp och förstoringsglas

Unga Hörselskadade delar årligen ut vaxproppen åt en person, organisation, en myndighet eller ett företag som på något sätt visad brist på lyhördhet gentemot unga människor med hörselskadors behov och intressen. I år går vaxproppen till utbildningsminister Jan Björklund som valt att fullständigt negligera flera svenska funktionshinderorganisationers krav på en obligatorisk kurs i funktionshinderskunskap i den nya lärarutbildningen.

Trots omfattande korrespondens, remissvar och samtal med årets mottagare står det inte ett ord om obligatorisk funktionshinderskunskap i propositionen om den nya lärarutbildningen. Propositionen har det löftesrika namnet Bäst i klassen men man kan ifrågasätta hur Jan Björklund har tänkt sig det då ett stort antal elever i den svenska skolan inte ens får vara med och tävla, säger Gudrun Skaven Petterson, ordförande för Unga Hörselskadade (UH).

På onsdag den 28 april ska propositionen om lärarutbildningen debatteras i Riksdagen, Unga Hörselskadade kommer tillsammans med Unga Synskadade närvara och överlämna Vaxproppen och ett förstoringsglas till de utbildnings-ansvariga ministrarna Jan Björklund och Tobias Krantz. Gåvorna är symboler för hur illa frågan om funktionshinderkunskap i lärarutbildningen hanterats.

– Det verkar som om varken Björklund eller Krantz hört eller läst om funktions-hinderkunskapens nödvändighet, som inte bara vi utan också Skolinspektionen och Specialpedagogiska skolmyndigheten länge påtalat. Kanske hör och ser de bättre om vaxproppen dras ut och förstoringsglaset kan sätta fokus på det nödvändiga i att alla lärarstudenter får kunskap om olika behov och hur man skapar ett inkluderande arbetssätt i skolan, kommenterar Victoria Öjefors, ordförande för Riksorganisationen Unga Synskadade (US).

Konsekvensen av Jan Björklunds agerande blir att Riksdagen är på väg att rösta igenom propositionen som gör att vi får en lärarutbildning som strider mot två konventioner, både mot FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt mot FN:s konvention om barnets rättigheter, och som varken ger lärarna verktyg att upptäcka särskilda behov eller kommunicera med och undervisa de elever de ska möta.

Unga Hörselskadades och Unga Synskadades förhoppning är nu att i alla fall någon i Riksdagen reagerar och debatterat för införandet av obligatorisk funktionshinderkunskap på lärarutbildningen för Sveriges utbildningsminister Jan Björklund, årets mottagare av Unga Hörselskadade utmärkelse Årets vaxpropp, kommer uppenbarligen inte att göra det, avslutar Gudrun Skaven Petterson.

För ytterligare information kontakta:

Gudrun Skaven Petterson, ordförande Unga Hörselskadade

076-818 98 74, gudrun.skaven.petterson@uh.se

Victoria Öjefors, ordförande Unga Synskadade

0733-22 32 54, victoria.ojefors@ungasynskadade.se

Annonser

~ av litensak på april 27, 2010.

 
%d bloggare gillar detta: