Likvärdigheten i fara för elever med funktionsnedsättning

Skolinspektionen har granskat ett gäng skolor och kommit fram till att likvärdigheten för elever med en funktionsnedsättning är i fara. Att lärare på skolorna ofta har liten kunskap eller ingen kunskap alls om hur man arbetar med en elev som har en funktionsnedsättning och att många av de lokaler som eleven får använda inte är anpassade efter behoven som finns.

Jag kan bara kolla på min egen skolgång, det var många ämnen jag läste i salar där det inte fanns en hörselslingar. Franska, syslöjd, gympa och en massa annat beroende på vilken som fungerade för tillfället.

Jag hoppas att det någon gång kommer att bli tvång på att ha funktionshinderkunskap på lärarprogramm, det vore skönt att som barn/ungdom slippa undervisa sina lärare i hur man skall bli hanterad..

Annonser

~ av litensak på november 18, 2009.

 
%d bloggare gillar detta: